Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 18/10/21

 

15/10/21 - Clwb ceir newydd i Gaerdydd

Mae cynllun rhannu ceir mawr wedi dod gam yn nes wedi i Gyngor Caerdydd gytuno i chwilio am bartner swyddogol i redeg clwb ceir newydd ym mhrifddinas Cymru.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27768.html

 

15/10/21 - Lansio ymgynghoriadau ar gynlluniau i dyfu'r Gymraeg ar Ddiwrnod Shwmae/Su'mae

Heddiw, rydym yn lansio dau ymgynghoriad drafft sy'n ceisio cefnogi gweledigaeth Caerdydd ar gyfer tyfu a meithrin defnydd o'r Gymraeg yn y ddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27762.html

 

14/10/21 - Y Cyngor i arwain y ffordd mewn ymgyrch i gyflawni Caerdydd carbon niwtral erbyn 2030

Mae'r Strategaeth Un Blaned - sy'n nodi cynlluniau Cyngor Caerdydd i ddarparu awdurdod lleol carbon niwtral erbyn 2030 - wedi'i chyhoeddi a'i chymeradwyo gan Gabinet Cyngor Caerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27760.html

 

14/10/21 - Caerdydd yn ymestyn record fel y lle gyda'r rhan fwyaf o fannau safon y Faner Werdd yng Nghymru

Bydd baneri'n cwhwfan uwchben parciau a mannau gwyrdd Caerdydd yn dilyn cyhoeddiad heddiw gan Cadwch Gymru'n Daclus.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27754.html

 

12/10/21 - "Plannu Coeden ar gyfer y Jiwbilî" Ysgol Gynradd Greenway yn cynnal seremoni Plannu Coeden Canopi Gwyrdd y Frenhines

Heddiw, mae Ysgol Gynradd Greenway yn Nhredelerch wedi cynnal seremoni plannu coeden i nodi Jiwbilî Platinwm Ei Mawrhydi yn 2022.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27733.html

 

12/10/21 - Ymgynghoriad cyhoeddus nawr ar agor ar y cynigion i gynyddu darpariaeth Caerdydd i blant a phobl ifanc ag anghenion dysg

Mae ymgynghoriad cyhoeddus sy'n gwahodd aelodau o'r cyhoedd i ddweud eu dweud ar gynigion i gynyddu'r ddarpariaeth yng Nghaerdydd, ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) bellach ar agor.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27728.html

 

11/10/21 - Gwahodd trigolion i ddweud eu dweud am greu coedwig drefol Caerdydd

Gwahoddir trigolion Caerdydd i gwblhau arolwg Coed Caerdydd i rannu eu barn ar greu coedwig drefol ar draws y ddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27724.html

 

11/10/21 - Dyfodol disglair i ddau o adeiladau treftadaeth gorau Caerdydd

Mae cynlluniau ar waith i adfywio dau o adeiladau treftadaeth gorau Bae Caerdydd, sydd wedi bod yn wag ers 20 mlynedd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27722.html