Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 05 Hydref

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: trefniadau i ddod ar gyfer Profion COVID-19 i blant a phobl ifanc a staff sy'n gweithio mewn ysgolion a cholegau arbennig; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.

 

Trefniadau i ddod ar gyfer Profion COVID-19 i blant a phobl ifanc a staff sy'n gweithio mewn ysgolion a cholegau arbennig

Isod ceir deunyddiau yn gysylltiedig â chyhoeddiad Gweinidog y Gymraeg ac Addysg heddiw ynglŷn â newidiadau i drefniadau profi ar gyfer plant a phobl ifanc ac ar gyfer staff yn gweithio mewn ysgolion a cholegau arbennig.

Datganiad Ysgrifenedig:

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-trefniadau-i-ddod-ar-gyfer-profion-covid-19-i-blant-phobl-ifanc-staff-syn

Cwestiynau Cyffredin:

https://llyw.cymru/ysgolion-canllawiau-coronafeirws

Bydd y newidiadau hyn yn dod i rym yn ffurfiol o ddydd Llun 11 Hydref.

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (24 Medi - 30 Medi)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

04 Hydref 2021, 09:00

 

Achosion: 2,022

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 551.1 (Cymru: 530.5 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 13,722

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 3,740.0

Cyfran bositif: 14.7% (Cymru: 14.6% cyfran bositif)

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 04 Hydref

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  729,393 (Dos 1: 371,881 Dos 2:  357,512)

 

 • 80 a throsodd: 20,468 / 94.6% (Dos 1) 20,258 / 93.6% (Dos 2)
 • 75-79: 15,030 / 96.4% (Dos 1) 14,852 / 95.2% (Dos 2)
 • 70-74: 21,417 / 95.7% (Dos 1) 21,284 / 95.1% (Dos 2)
 • 65-69: 21,957 / 94.2% (Dos 1) 21,689 / 93.1% (Dos 2)
 • 60-64: 26,024 / 92.3% (Dos 1) 25,684 / 91.1% (Dos 2)
 • 55-59: 29,378 / 90.3% (Dos 1) 28,853 / 88.7% (Dos 2)
 • 50-54: 29,049 / 88% (Dos 1) 28,362 / 85.9% (Dos 2)
 • 40-49: 55,427 / 81.7% (Dos 1) 53,341 / 78.7% (Dos 2)
 • 30-39: 60,712 / 75.6% (Dos 1) 56,557 / 70.4% (Dos 2)
 • 18-29: 80,121 / 76.8% (Dos 1) 71,085 / 68.1% (Dos 2)
 • 16-17: 3,978 / 72.8% (Dos 1) 286 / 5.2% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,051 / 98.2% (Dos 1) 2,027 / 96.9% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,244 / 94.2% (Dos 1) 11,029 / 92.4% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 46,218 / 90.1% (Dos 1) 44,545 / 86.9% (Dos 2)