Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 20/09/21

 

17/09/21 - Cynigion i brynu tir yn Llanisien ar gyfer datblygiad addysg posibl yn y dyfodol

Gellid defnyddio tir a leolir yn Ffordd Tŷ Glas yn Llanisien i alluogi gweledigaeth strategol ar gyfer ysgol uwchradd gymunedol prif ffrwd ac ar gyfer darpariaeth ysgol arbennig, os bydd cynigion i brynu'r safle yn cael eu datblygu.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27533.html

 

17/09/21 - Y cyhoedd yn dweud eu dweud am ddyfodol Ysgol Uwchradd Willows

Mae mwy na 200 o aelodau o'r cyhoedd wedi cael dweud eu dweud ar gynigion ar gyfer adeilad newydd Ysgol Uwchradd Willows yn ystod ymgysylltiad cyhoeddus chwe wythnos a oedd yn gofyn am farn rhieni, disgyblion, rhanddeiliaid a'r gymuned leol.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27531.html

 

17/09/21 - Pwysau ar Ofal Cymdeithasol ar hyn o bryd

Fel y rhan fwyaf o awdurdodau lleol yng Nghymru, mae Cyngor Caerdydd yn parhau i wynebu heriau digynsail yn sgil COVID-19. Mae wedi effeithio'n arbennig ar Ofal Cymdeithasol, wrth i'r galw am wasanaethau gynyddu, gyda phrinder staff allweddol yn y gweit

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27529.html

 

17/09/21 - Y wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau i gyflymu'r broses o gwblhau datblygiad y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol

Mae mwy o wybodaeth am y gwaith o ddatblygu'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol (PChRh) wedi'i datgelu.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27524.html

 

16/09/21 - Penodi Consortiwm yn Ymgeisydd Llwyddiannus ar gyfer Arena Dan Do newydd Caerdydd

Mae cael Arena Dan Do newydd gyda lle i 15,000 o bobl yng Nglanfa'r Iwerydd wedi cymryd cam arall ymlaen heddiw, a hynny ar ôl cwblhau'r Achos Busnes Llawn ac adroddiad i Gabinet Cyngor Caerdydd i benodi'r cynigydd llwyddiannus sef consortiwm Live Nation

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27522.html

 

15/09/21 - Llai nag wythnos ar ôl i fusnesau allu cyflwyno eu ceisiadau ar gyfer Gwobrau Busnes cyntaf Caerdydd

Does dim rhaid dweud i'r amgylchedd busnes fod yn gythryblus a dweud y lleiaf dros y 18 mis diwethaf, gyda COVID a BREXIT yn effeithio ar fusnesau mewn cymaint o ffyrdd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27505.html

 

13/09/21 - Gorchymyn i dipiwr anghyfreithlon dalu dros £300 yn Llys Ynadon Caerdydd

Cafodd Sherifa Actie, 27 oed o Beauchamp Street, Caerdydd, Orchymyn i dalu £300 a Rhyddhad Amodol am 12 mis yn Llys Ynadon Caerdydd ddydd Mawrth diwethaf (Medi 7) am dipio nifer fawr o fagiau du yn anghyfreithlon mewn lôn gefn yn agos i'w heiddo.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27489.html