Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 30/08/21

 

27/08/21 - Tanio fflyd gyntaf erioed o e-feiciau yng Nghaerdydd

Cafodd hanner cant o feiciau trydan eu cyflwyno i strydoedd Caerdydd yr wythnos hon wrth i gynllun Beiciau OVO y ddinas, sy'n cael ei weithredu gan nextbike, ddod yn fwy hygyrch nag erioed.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27366.html

 

26/08/21 - Amgueddfa Caerdydd i ailagor

Mae Amgueddfa Caerdydd yn ailagor, bron i 18 mis ar ôl iddi gau ei drysau ar ddechrau pandemig Covid-19.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27363.html

 

26/08/21 - Y Cynghorydd Caro Wild yn croesawu partner nextbike ac e-feiciau newydd

Dywedodd y Cynghorydd Caro Wild, Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth: "Rwy'n falch iawn o weld OVO Energy yn ymuno fel partner allweddol, a nextbike yn ychwanegu e-feiciau at y fflyd. Mae hyn yn gadarnhad pellach bod Caerdydd yn ddinas feicio, a'r awydd mawr sydd ymhlith trigolion, cymudwyr ac ymwelwyr i deithio ar feic yn y brifddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27357.html

 

24/08/21 - Neuadd Dewi Sant ar fin codi'r llen ar ôl 18 mis

Bydd Neuadd Dewi Sant yn croesawu cynulleidfaoedd yn ôl Ddydd Mawrth 31 Awst gyda'i sioe fyw gyntaf mewn 18 mis.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27346.html