Back
Galwch heibio i'ch llyfrgell a hyb lleol

13/8/21

Mae Llyfrgelloedd a Hybiau Cymunedol ledled y ddinas yn paratoi i groesawu cwsmeriaid yn ôl drwy'r drysau, heb fod angen apwyntiad.

 

O ddydd Llun, 16 Awst, ni fydd angen trefnu apwyntiad i ymweld â llyfrgelloedd a hybiau i bori'r silffoedd llyfrau, defnyddio'r cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus neu ddefnyddio gofod astudio yn yr adeilad a gall cwsmeriaid alw heibio pan fydd yn gyfleus iddynt.

 

Bydd mesurau ymbellhau cymdeithasol yn dal i fod ar waith y tu mewn i'r adeiladau a bydd yn ofynnol i gwsmeriaid wisgo mwgwd, oni bai eu bod wedi'u heithrio. Bydd nifer y bobl y tu mewn i'r adeilad ar unrhyw un adeg yn cael ei monitro'n ofalus ac weithiau efallai y bydd angen i rai cwsmeriaid aros y tu allan am gyfnod byr i ganiatáu i gwsmeriaid sydd eisoes y tu mewn adael.

 

Mae sesiynau galw heibio cyngor ariannol, heb i gwsmeriaid fod angen apwyntiad, hefyd yn dychwelyd i lyfrgelloedd a hybiau yr wythnos nesaf ac mae Tîm Cyngor Ariannol y Cyngor wedi'u paratoi i gynorthwyo preswylwyr gydag ystod o gymorth gan gynnwys cyngor ar gyllidebu, gwneud yn fawr o'ch incwm, hawlio budd-daliadau, grantiau neu ostyngiadau, cyngor ar ddyledion, cymorth ariannol i arbed tenantiaeth, cymorth gyda thlodi tanwydd a llawer mwy.

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau, y Cynghorydd Lynda Thorne: "Rwy'n falch iawn y gall cwsmeriaid, o ddydd Llun yr wythnos nesaf, alw heibio i'w llyfrgell neu hyb lleol unwaith eto i gasglu llyfr neu ddefnyddio'r cyfrifiaduron heb orfod trefnu apwyntiad.

 

"Bydd rhai mesurau yn dal i fod ar waith y tu mewn i'r adeiladau wrth i ni sicrhau bod cwsmeriaid a staff yn parhau i fod yn ddiogel rhag risgiau COVID-19 ac rydym yn ddiolchgar am amynedd pawb wrth gadw at y trefniadau hyn.

 

"Rwy'n croesawu'n arbennig ddychweliad ein sesiynau galw heibio i gael cyngor ariannol - mae angen ein cefnogaeth ar lawer o breswylwyr yn fwy nag erioed wrth iddynt frwydro gyda phryderon ariannol, problemau talu'r rhent, biliau ac yn y blaen. Rwy'n annog unrhyw un yn y sefyllfa honno i alw heibio i Hyb y Llyfrgell Ganolog, lle mae ein cynghorwyr arian arbenigol ar gael chwe diwrnod yr wythnos i helpu, neu i wirio pryd y bydd y tîm yn ymweld â'u hyb neu eu llyfrgell leol gyda'u sesiynau allgymorth wythnosol.

 

"Os ydych chi'n cael trafferth, gorau po gyntaf y gallwch ofyn am help, er mwyn i ni allu dechrau eich cefnogi ar unwaith."

 

Sesiynau galw heibio Cyngor Ariannol

Hyb y Llyfrgell Ganolog

Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Gwener 9am - 6pm

Dydd Iau 10am - 7pm

Dydd Sadwrn 9am - 5.30pm

 

Cymorthfeydd allgymorth 

Hyb Trelái a Chaerau - Dydd Llun 9am - 5pm

Hyb Grangetown - Dydd Llun, dydd Mercher a dydd Iau 9am - 5pm

Hyb Rhydypennau - Dydd Llun 9am - 1pm

Hyb Ystum Taf - Dydd Mawrth 9am - 5pm

Hyb Llanrhymni - Dydd Mawrth 9am - 5pm

Hyb Llaneirwg - Dydd Mercher 10am - 6pm

Powerhouse - Dydd Iau 9am - 5pm

Hyb yr Eglwys Newydd - Dydd Gwener 9am - 1pm

Ysgol Uwchradd Gorllewin Caerdydd - Dydd Gwener 3.30pm - 6.30pm