Back
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 30 Gorffennaf

30/07/21

 

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

#CadwCaerdyddynDdiogel

Dwylo. Wyneb. Gofod. Awyr Iach.

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (19Gorffennaf- 25 Gorffennaf)

 

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Mae'r data'n gywir ar:

29Gorffennaf 2021, 09:00

 

Achosion:520

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth:141.7(Cymru:152.7achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi:4,958

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth:1,351.3

Cyfran bositif:10.5%(Cymru:10.7%cyfran bositif)

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 30 Gorffennaf

 

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol682,874(Dos 1:357,202  Dos 2:325,672)

 

 • 80 a throsodd:20,848 / 94.5% (Dos 1)20,430 / 92.7% (Dos 2)
 • 75-79:15,096 / 96.2%(Dos 1)14,863 / 94.7% (Dos 2)
 • 70-74:21,472 / 95.6%  (Dos 1)21,273 / 94.7% (Dos 2)
 • 65-69:21,948 / 94% (Dos 1)21,595 / 92.5%(Dos 2)
 • 60-64:26,006 / 92.1%(Dos 1)  25,544 / 90.6% (Dos 2)
 • 55-59:29,295 / 89.7% (Dos 1)28,579 / 87.9%  (Dos 2)
 • 50-54:28,896 / 87.5%(Dos 1)27,935 / 84.6% (Dos 2)
 • 40-49:54,656 / 80.7%(Dos 1)51,555 / 76.1% (Dos 2)
 • 30-39:58,831 / 73.6%(Dos 1)50,845 / 63.6%  (Dos 2)
 • 18-29:76,290 / 74.1% (Dos 1)53,152 / 51.6%(Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal:  1,939 / 98.5% (Dos 1)  1,906 / 96.8%(Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed:11,331 / 93.8% (Dos 1)11,050 / 91.5% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol:45,963 / 89.3%   (Dos 1)43,628 / 84.8%  ((Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser.