Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 22 Gorffennaf

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; man gwyrdd man draw i gyn-filwyr yn rhandiroedd Caerdydd; a £40,000 o gyllid tuag at gytiau newydd i gŵn Caerdydd.

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (11 Gorffennaf - 17 Gorffennaf)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

21 Gorffennaf 2021, 09:00

 

Achosion: 711

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 193.8 (Cymru: 189.4 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 6,539

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,782.2

Cyfran bositif: 10.9% (Cymru: 10.6% cyfran bositif)

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 22 Gorffennaf

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  671,263 (Dos 1: 355,916 Dos 2:  315,347)

 

 • 80 a throsodd: 20,848 / 94.5% (Dos 1) 20,430 / 92.6% (Dos 2)
 • 75-79: 15,096 / 96.2% (Dos 1) 14,863 / 94.7% (Dos 2)
 • 70-74: 21,472 / 95.6% (Dos 1) 21,273 / 94.7% (Dos 2)
 • 65-69: 21,948 / 94% (Dos 1) 21,595 / 92.5% (Dos 2)
 • 60-64: 26,006 / 92.1% (Dos 1) 25,544 / 90.5% (Dos 2)
 • 55-59: 29,295 / 89.9% (Dos 1) 28,579 / 87.7% (Dos 2)
 • 50-54: 28,896 / 87.5% (Dos 1) 27,935 / 84.6% (Dos 2)
 • 40-49: 54,656 / 80.7% (Dos 1) 51,555 / 76.1% (Dos 2)
 • 30-39: 58,831 / 73.6% (Dos 1) 50,845 / 63.6% (Dos 2)
 • 18-29: 76,290 / 74.1% (Dos 1) 53,152 / 51.6% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 1,939 / 98.5% (Dos 1) 1,906 / 96.7% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,331 / 93.8% (Dos 1) 11,050 / 91.5% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 45,963 / 89.3% (Dos 1) 43,628 / 84.8% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Man gwyrdd man draw i gyn-filwyr yn rhandiroedd Caerdydd

Cyn bo hir, bydd cyn-filwyr yng Nghaerdydd yn gallu manteisio ar gynllun Man Gwyrdd Man Draw, prosiect garddio cymunedol newydd ar gyfer cyn-filwyr, wedi'i leoli ar safle rhandir yn Grangetown.

Mae Partneriaeth Cyn-filwyr Cymru wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Caerdydd i ddod â thir rhandir nad yw'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd yn Lecwydd yn ôl i ddefnydd, ar gyfer prosiect tyfu hygyrch a fydd yn cefnogi ac yn galluogi cyn-filwyr a'u teuluoedd i integreiddio â'r gymuned rhandiroedd leol drwy dyfu ffrwythau a llysiau.

Mae 36 o dunelli o rwbel eisoes wedi'u clirio o'r safle a dros 2000 o fagiau tywod wedi'u llenwi, yn rhan o'r gwaith i greu gwelyau plannu uchel hygyrch sydd eu hangen i wneud y prosiect yn gwbl hygyrch i gyn-filwyr anabl.

Dwedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden, y Cynghorydd Peter Bradbury: "Mae ein cyn-filwyr yn haeddu pob cefnogaeth a chymorth posibl, a bydd hynny'n sicr ar gael yn y prosiect hwn. Mae rhandiroedd yn cynnig cyfle i dyfu bwyd yn lleol ac hefyd i wella iechyd, lles a sgiliau ein cymunedau, ac rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu helpu i wireddu'r prosiect cymunedol arloesol hwn."

Dywedodd Dave Price o Bartneriaeth Cyn-filwyr Cymru: "Mae'r prosiect yn dod yn ei flaen yn wych nawr, ac unwaith y bydd poly-dwneli i gyd yn eu lle, bydd yn lle pwysig iawn i'n cyn-filwyr. Gall unigedd fod yn broblem fawr, felly bydd mynd allan, cymysgu â'r gymuned rhandiroedd, dysgu sgiliau newydd, boed hynny'n tyfu cnydau neu'n cadw gwenyn, yn gyfle gwych."

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27110.html

 

£40,000 o gyllid tuag at gytiau newydd i gŵn Caerdydd

Mae cytiau newydd yn yr arfaeth ar gyfer cŵn yng Nghartref Cŵn Caerdydd, yn sgil dyfarnu dau grant gwerth £40,000 y gwnaed cais amdanynt mewn partneriaeth â'r elusen leol The Rescue Hotel.

Mae grant o £10,000 gan Ymddiriedolaeth Elusennol y Kennel Club wedi'i sicrhau, yn ogystal â grant o £30,000 gan Gartref Cŵn a Chathod Battersea yn Llundain.

Dywedodd Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd, y Cynghorydd Michael Michael: "Gyda'i gilydd, mae'r ddau grant hyn yn hwb enfawr i gynlluniau i adnewyddu'r Cartref Cŵn fel y gallwn ddarparu amgylchedd cyfforddus, di-straen i'r cŵn sydd yn ein gofal. Bydd hyn yn eu galluogi i ffynnu tan i ni allu dod o hyd i gartrefi parhaol iddynt.

"Gyda 64 o gŵn yn cyrraedd y Cartref y mis diwethaf yn unig, mae angen ymdrechion codi arian Sam Warburton a phawb yn y Rescue Hotel gymaint ag erioed, ac rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi cyfrannu hyd yn hyn."

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27114.html