Back
Datganiad gan y Cyngor ar Barc Bute
Dwedodd llefarydd ar ran y Cyngor “Mae ein meddyliau gyda’r rhai a effeithiwyd gan y digwyddiadau diweddar ym Mharc Bute. Cyn y pandemig roedd mynedfeydd allweddol Parc Bute yn cael eu cloi bob nos adeg machlud haul. Mae’r parc yn fan agored cyhoeddus mawr, ac er nad yw’n bosibl atal mynediad yn llwyr wedi iddi nosi, yn dilyn dau ddigwyddiad difrifol diweddar yn y parc, penderfynwyd dychwelyd i’r drefn flaenorol hon o ran cloi a bydd hynny yn digwydd yn syth."