Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 20 Gorffennaf

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; and £1 miliwn o gyllid ar gyfer prosiect coedwig drefol 'Coed Caerdydd'.

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (09 Gorffennaf - 15 Gorffennaf)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

19 Gorffennaf 2021, 09:00

 

Achosion: 705

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 192.1 (Cymru: 185.8 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 6,794

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,851.7

Cyfran bositif: 10.4% (Cymru: 10.2% cyfran bositif)

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 20 Gorffennaf

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  666,522 (Dos 1: 355,578 Dos 2:  310,944)

 

 • 80 a throsodd: 20,867 / 94.5% (Dos 1) 20,445 / 92.6% (Dos 2)
 • 75-79: 15,098 / 96.2% (Dos 1) 14,862 / 94.7% (Dos 2)
 • 70-74: 21,479 / 95.6% (Dos 1) 21,275 / 94.6% (Dos 2)
 • 65-69: 21,946 / 94% (Dos 1) 21,588 / 92.5% (Dos 2)
 • 60-64: 26,006 / 92.1% (Dos 1) 25,535 / 90.4% (Dos 2)
 • 55-59: 29,289 / 89.9% (Dos 1) 28,567 / 87.7% (Dos 2)
 • 50-54: 28,893 / 87.5% (Dos 1) 27,905 / 84.5% (Dos 2)
 • 40-49: 54,626 / 80.7% (Dos 1) 51,403 / 75.9% (Dos 2)
 • 30-39: 58,742 / 73.5% (Dos 1) 49,864 / 62.4% (Dos 2)
 • 18-29: 76,147 / 73.9% (Dos 1) 49,925 / 48.5% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 1,941 / 98.5% (Dos 1) 1,906 / 96.7% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,333 / 93.8% (Dos 1) 11,049 / 91.5% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 45,943 / 89.3% (Dos 1) 43,558 / 84.7% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

£1 miliwn o gyllid ar gyfer prosiect coedwig drefol 'Coed Caerdydd'

Mae Cyngor Caerdydd wedi sicrhau bron i £1 filiwn o gyllid ar gyfer prosiect a fydd yn gweld coedwig drefol newydd yn cael ei chreu ledled Caerdydd.

Mae prosiect 'Coed Caerdydd', sy'n rhan bwysig o ymateb Caerdydd Un Blaned y cyngor i'r argyfwng hinsawdd, wedi sicrhau mwy na £753,000 o gyllid drwy Cymunedau Gwledig - Rhaglenni Datblygu Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru, sy'n cael eu hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Defnyddir yr arian newydd hwn ochr yn ochr â £228,000 o gyllid a gyhoeddwyd yn flaenorol gan Gronfa Argyfwng Coed, Coed Cadw/The Woodland Trust in Wales, i blannu miloedd o goed ar draws y ddinas.

Dwedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden, y Cynghorydd Peter Bradbury: "Bydd prosiect Coed Caerdydd yn arwain at greu coetiroedd a pherllannau newydd ar draws y ddinas, coedwig drefol Caerdydd ei hun yn y bôn, gan ein helpu i greu dinas sy'n amlwg yn wyrddach a'n gwthio yn nes at ein nod o gynyddu gorchudd canopi coed y ddinas i 25%."

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/27092.html