Back
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 16 Gorffennaf

16/07/21


Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

#CadwCaerdyddynDdiogel

Dwylo. Wyneb. Gofod. Awyr Iach.

 

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (5Gorffennaf- 11 Gorffennaf)

 

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Mae'r data'n gywir ar:

15Gorffennaf 2021, 09:00

 

Achosion:662

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth:180.4(Cymru:156.3achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi:7,033

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth:1,916.9

Cyfran bositif:9.4%(Cymru:8.2%cyfran bositif)

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 16 Gorffennaf

 

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol656,211(Dos 1:354,425  Dos 2:301,786)

 

 • 80 a throsodd:20,870/ 94.5% (Dos 1)20,384 / 92.3% (Dos 2)
 • 75-79:15,101/ 96.2%  (Dos 1)14,836/ 94.5%  (Dos 2)
 • 70-74:  21,468/ 95.5%  (Dos 1)21,271/ 94.6% (Dos 2)
 • 65-69:  21,928/ 94% (Dos 1)21,558 / 92.4%(Dos 2)
 • 60-64:  25,996 / 92.1%(Dos 1)  25,503/90.3% (Dos 2)
 • 55-59:29,278/89.9% (Dos 1)28,515 / 87.6% (Dos 2)
 • 50-54:28,872 /87.4%(Dos 1)27,821/ 84.2%(Dos 2)
 • 40-49:  54,520/ 80.6%(Dos 1)50,993 / 75.3% (Dos 2)
 • 30-39:58,457 / 73.3% (Dos 1)46,600 / 58.4% (Dos 2)
 • 18-29:75,433/ 73.6% (Dos 1)41,777 / 40.7%(Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal:  1,941/ 98.5%(Dos 1)  1,904 / 96.6%(Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed:11,336 / 93.8% (Dos 1)11,034 / 91.3(Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol:  45,909 / 89.2%(Dos 1)  43,413/ 84.4%((Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

 

Diweddariad am ysgolion y mae COVID-19 wedi effeithio arnynt

 

 

Ysgol Gyfun Radur

Mae un disgybl wedi profi'n bositif yn Ysgol Gyfun Radur heddiw. Mae 27 o ddisgyblion eraill yn hunanynysu.

Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi

Mae un disgybl wedi profi'n bositif yn Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi heddiw. Mae 12 disgybl arall yn hunanynysu.

Ysgol Gynradd Kitchener

Mae un disgybl wedi profi'n bositif yn Ysgol Gynradd Kitchener heddiw. Mae 25 o ddisgyblion a phedwar aelod o staff yn hunanynysu.

Ysgol Uwchradd Llanisien

Mae un disgybl wedi profi'n bositif yn Ysgol Uwchradd Llanisien heddiw. Mae 25 o ddisgyblion eraill yn hunanynysu.