Back
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 7 Mehefin

0706/21


Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 7 Mehefin

 

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol514,678(Dos 1:346,519  Dos 2:168,142)

 

 • 80 a throsodd:20,987 / 94.3% (Dos 1)20,011 / 90%(Dos 2)
 • 75-79:15,093 / 95.9%(Dos 1)14,572 /  92.6%(Dos 2)
 • 70-74:21,460/ 95.4%Dos 1)21,044 /  93.5%(Dos 2)
 • 65-69:21,821 /  93.6% (Dos 1)20,629 /  88.4%(Dos 2)
 • 60-64:25,857 /  91.6% (Dos 1)24,410 /  86.5% (Dos 2)
 • 55-59:29,089 /  89.4%(Dos 1)15,129 /  46.5%(Dos 2)
 • 50-54: 28,576 /  86.6%(Dos 1)12,446 /  37.7%(Dos 2)
 • 40-49:53,584 /  79.4%(Dos 1)16,402 /  24.3%(Dos 2)
 • 30-39:56,278 /  70.9% (Dos 1)11,827 /  14.9%(Dos 2)
 • 18-29:69,965 /  69.3%(Dos 1)  11,322 / 11.2%(Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal:1,975 / 98%(Dos 1)1,887 / 93.6%(Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed:11,270 /  93.2% (Dos 1) 10,586 / 87.5%(Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol:45,419 /  88.2% (Dos 1)31,774 /  61.7% ((Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (27Mai-2Mehefin)

 

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Mae'r data'n gywir ar:

6Mehefin 2021, 09:00

 

Achosion: 42

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 11.4 (Cymru: 9.4 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,063

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 834.8

Cyfran bositif: 1.4 (Cymru: 1.2  cyfran bositif)