Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 04 Mehefin

Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 04 Mehefin

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  505,738 (Dos 1: 345,485 Dos 2:  160,235)

 

 • 80 a throsodd: 21,004 / 94.3% (Dos 1) 20,003 / 89.8% (Dos 2)
 • 75-79: 15,090 / 95.9% (Dos 1) 14,560 / 92.6% (Dos 2)
 • 70-74: 21,463 / 95.4% (Dos 1) 21,024 / 93.3% (Dos 2)
 • 65-69: 21,818 / 93.5% (Dos 1) 20,521 / 88% (Dos 2)
 • 60-64: 25,850 / 91.6% (Dos 1) 23,622 / 83.7% (Dos 2)
 • 55-59: 29,077 / 89.3% (Dos 1) 13,667 / 42% (Dos 2)
 • 50-54: 28,561 / 86.6% (Dos 1) 11,265 / 34.1% (Dos 2)
 • 40-49: 53,518 / 79.3% (Dos 1) 14,219 / 21.1% (Dos 2)
 • 30-39: 56,123 / 70.8% (Dos 1) 10,449 / 13.2% (Dos 2)
 • 18-29: 69,363 / 68.9% (Dos 1) 10,500 / 10.4% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 1,983 / 98% (Dos 1) 1,884 / 93.1% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,267 / 93.2% (Dos 1) 10,519 / 87% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 45,399 / 88.1% (Dos 1) 25,591 / 51.6% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (24 Mai - 30 Mai)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

03 Mehefin 2021, 09:00

 

Achosion: 38

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 10.4 (Cymru: 8.0 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,060

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 834.0

Cyfran bositif: 1.2% (Cymru: 0.9% cyfran bositif)