Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 03 Mehefin

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 03 Mehefin

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  502,364  (Dos 1: 345,093 Dos 2:  157,253)

 

 • 80 a throsodd: 21,007 / 94.3% (Dos 1) 19,998 / 89.8% (Dos 2)
 • 75-79: 15,089 / 95.9% (Dos 1) 14,552 / 92.5% (Dos 2)
 • 70-74: 21,463 / 95.4% (Dos 1) 20,994 / 93.3% (Dos 2)
 • 65-69: 21,815 / 93.5% (Dos 1) 20,372 / 87.3% (Dos 2)
 • 60-64: 25,848 / 91.6% (Dos 1) 22,816 / 80.8% (Dos 2)
 • 55-59: 29,072 / 89.3% (Dos 1) 13,274 / 40.8% (Dos 2)
 • 50-54: 28,555 / 86.6% (Dos 1) 11,019 / 33.4% (Dos 2)
 • 40-49: 53,499 / 79.3% (Dos 1) 13,625 / 20.2% (Dos 2)
 • 30-39: 56,068 / 70.7% (Dos 1) 10,007 / 12.6% (Dos 2)
 • 18-29: 69,116 / 68.7% (Dos 1) 10,288 / 10.2% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 1,984 / 98% (Dos 1) 1,885 / 93.1% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,266 / 93.2% (Dos 1) 10,464 / 86.5% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 45,375 / 88.1% (Dos 1) 25,178 / 48.9% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (23 Mai - 29 Mai)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

02 Mehefin 2021, 09:00

 

Achosion: 34

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 9.3 (Cymru: 7.5achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 2,993

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 815.7

Cyfran bositif: 1.1% (Cymru: 0.9% cyfran bositif)