Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 01/06/21

 

28/05/21 - Dweud eich dweud ar ddyfodol Caerdydd

Rydym yn gofyn i drigolion Caerdydd ymuno ag ymgynghoriad mawr a fydd yn helpu i lunio dyfodol eu dinas dros y pymtheg mlynedd nesaf.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26672.html

 

27/05/21 - ‘Cynllunio: Holi ac Ateb'

Cyn bo hir, byddwn yn gofyn am eich barn fel rhan o adolygiad o Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) Caerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26664.html

 

26/05/21 - Sefydlu Prifysgol y Plant yng Nghaerdydd

Mae prosiect sy'n rhoi mynediad i blant a phobl ifanc at ystod eang o weithgareddau allgyrsiol wedi'i lansio yng Nghaerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26657.html

 

25/05/21 - Pad Sblasio Parc Fictoria i ailagor gyda mesurau diogelu rhag Covid ar waith

Bydd y pad sblasio ym Mharc Fictoria yn ailagor ddydd Gwener 28 Mai gyda mesurau newydd ar waith i sicrhau bod teuluoedd yn gallu dychwelyd yn ddiogel.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26636.html

 

25/05/21 - Cogydd blaenllaw yn cael ei choroni mewn her prydau iach

Mae cystadleuaeth 'ymryson y cogyddion' ledled y ddinas wedi dod i ben gyda'r enillydd yn ennill taleb archfarchnad gwerth £150.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26623.html