Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 27 Mai

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 27 Mai

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  480,393 (Dos 1: 338,548 Dos 2:  141,827)

 

 • 80 a throsodd: 21,038 / 94.3% (Dos 1) 19,953 / 89.4% (Dos 2)
 • 75-79: 15,090 / 95.9% (Dos 1) 14,515 / 92.2% (Dos 2)
 • 70-74: 21,461 / 95.4% (Dos 1) 20,882 / 92.8% (Dos 2)
 • 65-69: 21,794 / 93.4% (Dos 1) 19,466 / 83.4% (Dos 2)
 • 60-64: 25,813 / 91.5% (Dos 1) 18,991 / 67.3% (Dos 2)
 • 55-59: 29,026 / 89.2% (Dos 1) 11,952 / 36.7% (Dos 2)
 • 50-54: 28,509 / 86.4% (Dos 1) 7,807 / 23.7% (Dos 2)
 • 40-49: 53,292 / 79% (Dos 1) 10,301 / 15.3% (Dos 2)
 • 30-39: 55,369 / 70.1% (Dos 1) 9,140 / 11.6% (Dos 2)
 • 18-29: 64,146 / 64.5% (Dos 1) 8,984 / 9% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 1,993 / 97.9% (Dos 1) 1,890 / 92.9% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,268 / 93% (Dos 1) 10,309 / 85.1% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 44,939 / 87.8% (Dos 1) 16,945 / 33.1% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (16 Mai - 22 Mai)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

26 Mai 2021, 09:00

 

Achosion: 38

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 10.4 (Cymru: 9.2 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,274

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 892.3

Cyfran bositif: 1.2% (Cymru: 1.0% cyfran bositif)