Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 17/05/21

 

14/05/21 - Gallai Cwr y Gamlas chwarae rhan allweddol wrth adfywio canol y ddinas ar ôl COVID

Gallai cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Cwr y Gamlas newydd yng Nghaerdydd chwarae rhan fawr wrth helpu'r ddinas i wella ac adfywio ar ôl y pandemig.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26538.html

 

14/05/21 - Creu Adferiad sy'n Dda i Blant ar gyfer Caerdydd

Bydd plant a phobl ifanc yng Nghaerdydd yn rhan annatod o ymagwedd y ddinas at adfer ac adnewyddu yn sgil effaith y pandemig.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26536.html

 

14/05/21 - Creu Caerdydd newydd, werddach, gryfach a thecach wrth adfer o COVID

Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu cyfres o gynigion a gynlluniwyd i hybu economi Caerdydd a gwella bywydau trigolion wrth i Gymru ddod allan o'r cyfnod cloi.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26534.html

 

14/05/21 - Cynnydd tuag at Gaerdydd Un Blaned "iachach, gwyrddach a gwylltach"

Mae "cynnydd sylweddol" yn cael ei wneud yn ymateb Cyngor Caerdydd i'r argyfwng hinsawdd - 'Caerdydd Un Blaned', yn ôl adroddiad gan y Cabinet sydd i'w drafod yr wythnos nesaf.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26532.html

 

13/05/21 - 'Pam rydym yn gofalu' - Straeon gan Ofalwyr Maeth Caerdydd i ddathlu Pythefnos Cenedlaethol Gofal Maeth (10-23 Mai 2021)

Y mis hwn, bydd rhai o ofalwyr maeth Caerdydd yn rhannu eu straeon i nodi Pythefnos Cenedlaethol Gofal Maeth, yr ymgyrch codi ymwybyddiaeth a recriwtio flynyddol ledled y DU a gefnogir gan Gofal Maeth Caerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26523.html