Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 11 Mai

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 11 Mai

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  421,493 (Dos 1: 305,171 Dos 2:  116,304)

 

 • 80 a throsodd: 21,088 / 94.2% (Dos 1) 19,465 / 86.9% (Dos 2)
 • 75-79: 15,093 / 95.8% (Dos 1) 14,032 / 89% (Dos 2)
 • 70-74: 21,440 / 95.2% (Dos 1) 20,551 / 91.3% (Dos 2)
 • 65-69: 21,653 / 92.7% (Dos 1) 11,534 / 49.4%(Dos 2)
 • 60-64: 25,743 / 92.8%(Dos 1) 13,619 / 48.3% (Dos 2)
 • 55-59: 28,930 / 88.9% (Dos 1) 6,355 / 48.3% (Dos 2)
 • 50-54: 28,374 / 86.1% (Dos 1) 5,756 / 17.5% (Dos 2)
 • 40-49: 52,439 / 77.9% (Dos 1) 9,425 / 14% (Dos 2)
 • 30-39: 48,516 / 61.8% (Dos 1) 8,481 / 10.8% (Dos 2)
 • 18-29: 41,544 / 42.5%(Dos 1) 8,389 / 8.6% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,015 / 97.8% (Dos 1) 1,879 / 91.2% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,215 / 92.5% (Dos 1) 9,928 / 81.9% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 44,001 / 86.9% (Dos 1) 5,479 / 10.8% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (30 Ebrill - 06 Mai)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

10 Mai 2021, 09:00

 

Achosion: 55

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 15.0 (Cymru: 8.8 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,383

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 922.0

Cyfran bositif: 1.6% (Cymru: 0.9% cyfran bositif)