Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 10 Mai

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 07 Mai

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  408,877 (Dos 1:297,160 Dos 2:  111,700)

 

 • 80 a throsodd: 21,105 / 94.1% (Dos 1) 19,287 / 86% (Dos 2)
 • 75-79: 15,090 / 95.7% (Dos 1) 13,646 / 86.6% (Dos 2)
 • 70-74: 21,432 / 95.2%(Dos 1) 20,412 / 90.6% (Dos 2)
 • 65-69: 21,627 / 92.7%  (Dos 1) 9,573 / 41%(Dos 2)
 • 60-64: 25,730 / 91.2%(Dos 1) 12,027 / 42.6% (Dos 2)
 • 55-59: 28,919 / 88.9% (Dos 1) 6,281 / 19.3% (Dos 2)
 • 50-54: 28,350 / 86%(Dos 1) 5,681 / 17.2% (Dos 2)
 • 40-49: 52,238 / 77.6% (Dos 1) 9,326 / 13.9% (Dos 2)
 • 30-39: 47,124 / 60% (Dos 1) 8,377 / 10.7% (Dos 2)
 • 18-29: 35,382 / 36.4%(Dos 1) 8,326 / 8.6% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,018 / 97.7% (Dos 1) 1,882 / 91.1% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,212 / 92.5% (Dos 1) 9,848 / 81.2% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol:43,894 / 86.8% (Dos 1)4,801 / 9.5% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (29 Ebrill - 05 Mai)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

9 Mai 2021, 09:00

 

Achosion: 46

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 12.5 (Cymru: 8.6 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,337

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 909.5

Cyfran bositif: 1.4% (Cymru: 0.9% cyfran bositif)