Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 06 Mai

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 05 Mai

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  400,863 (Dos 1: 292,467 Dos 2: 108,379)

 

 • 80 a throsodd: 21,106 / 94.1% (Dos 1) 18,995 / 84.7% (Dos 2)
 • 75-79: 15,080 / 95.7% (Dos 1) 13,303 / 84.4% (Dos 2)
 • 70-74: 21,424 / 95.1% (Dos 1) 20,314 / 90.2% (Dos 2)
 • 65-69: 21,621 / 92.7% (Dos 1) 8,131 / 34.9% (Dos 2)
 • 60-64: 25,716 / 91.2% (Dos 1) 11,071 / 39.3% (Dos 2)
 • 55-59: 28,913 / 88.9% (Dos 1) 6,216 / 19.1% (Dos 2)
 • 50-54: 28,330 / 85.9% (Dos 1) 5,632 / 17.1% (Dos 2)
 • 40-49: 52,100 / 77.5% (Dos 1) 9,253 / 13.8% (Dos 2)
 • 30-39: 46,427 / 59.2% (Dos 1) 8,322 / 10.6% (Dos 2)
 • 18-29: 31,708 / 32.8% (Dos 1) 8,257 / 8.5% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,019 / 97.7% (Dos 1) 1,866 / 90.3% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,205 / 92.4% (Dos 1) 9,782 / 80.7% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 43,765 / 86.7% (Dos 1) 4,423 / 8.8% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (25 Ebrill - 01 Mai)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

5 Mai 2021, 09:00

 

Achosion: 47

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 12.8 (Cymru: 9.8 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,513

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 957.5

Cyfran bositif: 1.3% (Cymru: 1.1% cyfran bositif)