Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 05 Mai

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 04 Mai

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  398,976 (Dos 1: 291,240 Dos 2: 107,713)

 

 • 80 a throsodd: 21,104 / 94.1% (Dos 1) 18,894 / 84.2% (Dos 2)
 • 75-79: 15,079 / 95.6% (Dos 1) 13,024 / 82.6% (Dos 2)
 • 70-74: 21,419 / 95.1% (Dos 1) 20,259 / 89.9% (Dos 2)
 • 65-69: 21,616 / 92.7% (Dos 1) 7,527 / 32.3% (Dos 2)
 • 60-64: 25,714 / 91.2% (Dos 1) 10,571 / 37.5% (Dos 2)
 • 55-59: 28,905 / 88.9% (Dos 1) 6,178 / 19% (Dos 2)
 • 50-54: 28,317 / 85.9% (Dos 1) 5,598 / 17% (Dos 2)
 • 40-49: 52,017 / 77.4% (Dos 1) 9,229 / 13.7% (Dos 2)
 • 30-39: 46,107 / 58.8% (Dos 1) 8,293 / 10.6% (Dos 2)
 • 18-29: 29,222 / 30.3% (Dos 1) 8,231 / 8.5% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,019 / 97.7% (Dos 1) 1,862 / 90.1% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,202 / 92.4% (Dos 1) 9,739 / 80.3% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 43,668 / 86.6% (Dos 1) 4,205 / 8.3% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (24 Ebrill - 30 Ebrill)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

4 Mai 2021, 09:00

 

Achosion: 50

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 13.6 (Cymru: 10.1 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,494

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 952.3

Cyfran bositif: 1.4% (Cymru: 1.1% cyfran bositif)