Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 28 Ebrill

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 28 Ebrill

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  375,248 (Dos 1: 276,237 Dos 2: 98,990)

 

 • 80 a throsodd: 21,115 / 94% (Dos 1) 18,161 / 80.8% (Dos 2)
 • 75-79: 15,069 / 95.6% (Dos 1) 11,250 / 71.3% (Dos 2)
 • 70-74: 21,400 / 95% (Dos 1) 18,211 / 80.8% (Dos 2)
 • 65-69: 21,459 / 92% (Dos 1) 5,523 / 23.7% (Dos 2)
 • 60-64: 25,688 / 91.1% (Dos 1) 9,303 / 33% (Dos 2)
 • 55-59: 28,862 / 88.8% (Dos 1) 6,008 / 18.5% (Dos 2)
 • 50-54: 28,249 / 85.8% (Dos 1) 5,441 / 16.5% (Dos 2)
 • 40-49: 51,532 / 76.7% (Dos 1) 8,944 / 13.3% (Dos 2)
 • 30-39: 41,220 / 52.7% (Dos 1) 7,997 / 10.2% (Dos 2)
 • 18-29: 20,185 / 21% (Dos 1) 7,972 / 8.3% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,030 / 97.7% (Dos 1) 1,862 / 89.6% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,189 / 92.2% (Dos 1) 9,229 / 76.1% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 43,493 / 86.5% (Dos 1) 3,655 / 7.3%(Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (17 Ebrill - 23 Ebrill)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

27 Ebrill 2021, 09:00

 

Achosion: 46

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 12.5 (Cymru: 11.9 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,258

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 888.0

Cyfran bositif: 1.4% (Cymru: 1.3% cyfran bositif)