Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 27 Ebrill

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 27 Ebrill

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  370,198 (Dos 1: 273,675 Dos 2: 96,504)

 

 • 80 a throsodd: 21,110 (Dos 1) 17,852 (Dos 2)
 • 75-79: 15,062 (Dos 1) 10,373 (Dos 2)
 • 70-74: 21,395 (Dos 1) 17,775 (Dos 2)
 • 65-69: 21,449 (Dos 1) 4,974 (Dos 2)
 • 60-64: 25,683 (Dos 1) 9,220 (Dos 2)
 • 55-59: 28,848 (Dos 1) 5,980 (Dos 2)
 • 50-54: 28,225 (Dos 1) 5,416 (Dos 2)
 • 40-49: 51,417 (Dos 1) 8,812 (Dos 2)
 • 30-39: 40,246 (Dos 1) 7,955 (Dos 2)
 • 18-29: 18,799 (Dos 1) 7,967 (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,030 (Dos 1) 1,862 (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,182 (Dos 1) 9,029 (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 43,469 (Dos 1) 3,609 (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (16 Ebrill - 22 Ebrill)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

26 Ebrill 2021, 09:00

 

Achosion: 57

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 15.5 (Cymru: 12.2 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,297

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 898.6

Cyfran bositif: 1.7% (Cymru: 1.4% cyfran bositif)