Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 26 Ebrill

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 26 Ebrill

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  366,632 (Dos 1: 271,837 Dos 2: 94,776)

 

  • 80 a throsodd: 21,106 (Dos 1) 17,534 (Dos 2)
  • 75-79: 15,051 (Dos 1) 9,674 (Dos 2)
  • 70-74: 21,389 (Dos 1) 17,616 (Dos 2)
  • 65-69: 21,443 (Dos 1) 4,845 (Dos 2)
  • 60-64: 25,678 (Dos 1) 9,133 (Dos 2)
  • 55-59: 28,842 (Dos 1) 5,826 (Dos 2)
  • 50-54: 28,206 (Dos 1) 5,289 (Dos 2)

 

  • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,031 (Dos 1) 1,863 (Dos 2)
  • Yn glinigol agored i niwed: 11,183 (Dos 1) 8,745 (Dos 2)
  • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 43,464 (Dos 1) 3,570(Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (15 Ebrill - 21 Ebrill)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

25 Ebrill 2021, 09:00

 

Achosion: 60

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 16.4 (Cymru: 12.9 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,246

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 884.7

Cyfran bositif: 1.8% (Cymru: 1.5% cyfran bositif)