Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 22 Ebrill

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 22 Ebrill

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  341,85(Dos 1: 252,584, Dos 2: 89,250)

 

  • 80 a throsodd: 21,107 (Dos 1) 15,895 (Dos 2)
  • 75-79: 15,045 (Dos 1) 6,573 (Dos 2)
  • 70-74: 21,379 (Dos 1) 17,449 (Dos 2)
  • 65-69: 21,423 (Dos 1) 4,407 (Dos 2)
  • 60-64: 25,657 (Dos 1) 9,054 (Dos 2)
  • 55-59: 28,812 (Dos 1) 5,786 (Dos 2)
  • 50-54: 28,146 (Dos 1) 5,258 (Dos 2)

 

  • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,035 (Dos 1) 1,861 (Dos 2)
  • Yn glinigol agored i niwed: 11,176 (Dos 1) 8,680 (Dos 2)
  • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 43,373 (Dos 1) 3,475 (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (11 Ebrill - 17 Ebrill)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

21 Ebrill 2021, 09:00

 

Achosion: 78

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 21.3 (Cymru: 14.6 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,208

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 874.3

Cyfran bositif: 2.4% (Cymru: 1.6% cyfran bositif)