Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 21 Ebrill

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cwblhewch eich Cyfrifiad nawr er mwyn osgoi dirwy bosibl; cyfanswm brechu diweddarafCaerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Cwblhewch eich Cyfrifiad nawr er mwyn osgoi dirwy bosibl

Cafwyd ymateb gwych i Gyfrifiad 2021.

Mae naw o bob deg aelwyd ledled Cymru a Lloegr wedi cwblhau eu holiadur - ond mae'n rhaid i bawb gymryd rhan.

Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i bob cartref gwblhau'r cyfrifiad. Er bod Diwrnod y Cyfrifiad - 21 Mawrth 2021 - wedi mynd a dod, nid yw'n rhy hwyr i lenwi'ch ffurflen ac osgoi dirwy bosibl o £1,000.

Os nad ydych wedi cwblhau eich Cyfrifiad eto, gweithredwch nawr!

Mae digon o gefnogaeth ar gael gan gynnwys yn ein Canolfannau Cymorth y Cyfrifiad (029 2087 1071/cyngorimewniwaith@caerdydd.gov.uk). Mae cymorth Iaith Arwyddion Prydain ar gael drwy e-bostio  census@deafhub.cymru ac mae llawer o wybodaeth am gymorth arall i gwblhau eich ffurflen yn  https://cyfrifiad.gov.uk/help

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 21 Ebrill

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  335,721 (Dos 1: 247,960, Dos 2: 87,743)

 

  • 80 a throsodd: 21,107 (Dos 1) 15,352 (Dos 2)
  • 75-79: 15,041 (Dos 1) 5,701 (Dos 2)
  • 70-74: 21,378 (Dos 1) 17,426 (Dos 2)
  • 65-69: 21,419 (Dos 1) 4,343 (Dos 2)
  • 60-64: 25,653 (Dos 1) 9,047 (Dos 2)
  • 55-59: 28,801 (Dos 1) 5,782 (Dos 2)
  • 50-54: 28,114 (Dos 1) 5,251 (Dos 2)

 

  • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,036 (Dos 1) 1,862 (Dos 2)
  • Yn glinigol agored i niwed: 11,169 (Dos 1) 8,673 (Dos 2)
  • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 43,326 (Dos 1) 3,461 (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (10 Ebrill - 16 Ebrill)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

20 Ebrill 2021, 09:00

 

Achosion: 83

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 22.6 (Cymru: 15.2 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,278

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 893.4

Cyfran bositif: 2.5% (Cymru: 1.7% cyfran bositif)