Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 16 Ebrill

16/04/21

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd lechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro- 16 Ebrill

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:318,081 

Grwpiau Oedran

  • 80 a hŷn:21,106 -93.8%  (Dos Cyntaf)11,697 -52%  (Ail Ddos)
  • 75-79:15,019 -95.1% (Dos Cyntaf)3,246 -20.6%  (Ail Ddos)
  • 70-74:21,368 -94.8%(Dos Cyntaf) 17,377 -77.1%  (Ail Ddos)
  • 65-69:21,388 -91.7% (Dos Cyntaf)) 4,214 -18.1%  (Ail Ddos)
  • 60-64:25,596 -90.8% (Dos Cyntaf)9,021 -32%  (Ail Ddos)
  • 55-59:28,693 -88.3% (Dos Cyntaf)) 5,758 -17.7%  (Ail Ddos)
  • 50-54:27,881 -84.8% (Dos Cyntaf)5,234 -15.9%  (Ail Ddos)

Grwpiau Blaenoriaeth
 

  • Preswylwyr cartrefi gofal:  2,040 -97.6%  (Dos Cyntaf)1,855 -88.8% (Ail Ddos)
  • Eithriadol o agored i niwed yn glinigol:11,138 -91.7%  (Dos Cyntaf)8,646 -71.2%  (Ail Ddos)
  • Cyflyrau Iechyd Isorweddol42,932 -85.4% (Dos Cyntaf)3,441 -6.8%  (Ail Ddos)

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (5Ebrill-11Ebrill)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

15Ebrill2021, 09:00

Achosion:105

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth:28.6(Cymru:16.7achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi:3,492

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth:951.8

Cyfran bositif:3%(Cymru:1.8%cyfran bositif)