Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 15 Ebrill

15/04/21

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd lechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro- 15 Ebrill

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:314,533

Grwpiau Oedran

  • 80 a hŷn:21,075 -93.6% (Dos Cyntaf)10,878 -48.3%  (Ail Ddos)
  • 75-79:15,011 -95.1% (Dos Cyntaf)3,009 -19.1% (Ail Ddos)
  • 70-74:21,366 -94.8% (Dos Cyntaf)  17,368 -77.1%(Ail Ddos)
  • 65-69:  21,384 -91.7%  (Dos Cyntaf)) 4,202 -18% (Ail Ddos)
  • 60-64:25,589 -90.8% (Dos Cyntaf)9,018 -32% (Ail Ddos)
  • 55-59:28,680 -88.3% (Dos Cyntaf))5,751 -17.7% (Ail Ddos)
  • 50-54:27,845 -84.7% (Dos Cyntaf) 5,232 -15.9%(Ail Ddos)

Grwpiau Blaenoriaeth

 

  • Preswylwyr cartrefi gofal:  2,041 -97.6%  (Dos Cyntaf) 1,854 -88.7% (Ail Ddos)
  • Eithriadol o agored i niwed yn glinigol:11,137 -91.7%  (Dos Cyntaf)8,635 -71.1% (Ail Ddos)
  • Cyflyrau Iechyd Isorweddol42,869 -85.4% (Dos Cyntaf)3,426 -6.8%  (Ail Ddos)

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (4Ebrill-10 Ebrill)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

14Ebrill2021, 09:00

Achosion:116

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth:31.6  (Cymru: 17.4achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi:3,434

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth:935.9

Cyfran bositif:3.4% (Cymru:1.9%cyfran bositif)