Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 14 Ebrill

14/04/21

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd lechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro- 14 Ebrill

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:310,441

Grwpiau Oedran

  • 80 a hŷn:21,088 -93.6%  (Dos Cyntaf)10,101 -44.8% (Ail Ddos)
  • 75-79:15,005 -95.1% (Dos Cyntaf) 2,837 -18% (Ail Ddos)
  • 70-74:21,355 -94.8% (Dos Cyntaf) 17,343 -77% (Ail Ddos)
  • 65-69:21,373 -91.7%   (Dos Cyntaf)) 4,197 -18%  (Ail Ddos)
  • 60-64:25,586 -90.7% (Dos Cyntaf)9,004 -31.9%   (Ail Ddos)
  • 55-59:28,652 -88.3%  (Dos Cyntaf))  5,229 -17.7% (Ail Ddos)
  • 50-54:27,805 -84.6%   (Dos Cyntaf)  5,229 -15.9% (Ail Ddos)

Grwpiau Blaenoriaeth

  • Preswylwyr cartrefi gofal:  2,044 -97.6% (Dos Cyntaf)1,833 -87.5%  (Ail Ddos)
  • Eithriadol o agored i niwed yn glinigol:11,126 -91.6% (Dos Cyntaf) 8,614 -70.9%(Ail Ddos)
  • Cyflyrau Iechyd Isorweddol42,804 -85.2% (Dos Cyntaf)3,409 -6.8% (Ail Ddos)

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (3Ebrill-9 Ebrill)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

13Ebrill2021, 09:00

Achosion: 115

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth:31.3  (Cymru: 17.6achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi:3402

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth:927.2

Cyfran bositif:3.4% (Cymru:1.9% cyfran bositif)