Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 13 Ebrill

13/04/21

 
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd lechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro- 13 Ebrill

 

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:306,175

Grwpiau Oedran

  • 80 a hŷn:21,079/22,534 -93.5% (Dos Cyntaf)5,263/22,534 -40.6%(Ail Ddos)
  • 75-79:14,999/15,786 -95%(Dos Cyntaf) 2,727/15,786 -17.3% (Ail Ddos)
  • 70-74:21,350/22,533 -94.7% (Dos Cyntaf)17,330/22,533 -76.9%(Ail Ddos)
  • 65-69:21,350/23,308 -91.6% (Dos Cyntaf)) 4,188/23,308 -18% (Ail Ddos)
  • 60-64:25,580/28,193 -90.7%  (Dos Cyntaf)8,998/28,193 -31.9% (Ail Ddos)
  • 55-59:28,630/32,461 -88.2% (Dos Cyntaf)) 5,736/32,461 -17.7% (Ail Ddos)
  • 50-54:27,676/32,781 -84.2% (Dos Cyntaf)5,220/32,781 -15.9% (Ail Ddos)

Grwpiau Blaenoriaeth

 

  • Preswylwyr cartrefi gofal:2,045/2,095 -97.6% (Dos Cyntaf)1,822/2,095 -87% (Ail Ddos)
  • Eithriadol o agored i niwed yn glinigol:11,124/12,144 -91.6% (Dos Cyntaf) 8,596/12,144 -70.8%(Ail Ddos)
  • Cyflyrau Iechyd Isorweddol42,739/50,152 -85.2% (Dos Cyntaf)3,399/50,152 -6.8% (Ail Ddos)

 

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser
 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (2Ebrill-8Ebrill)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

12Ebrill2021, 09:00

 

Achosion:116

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth:31.6(Cymru:17.4achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi:3,212

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth:875.4

Cyfran bositif:3.6%(Cymru:2%cyfran bositif)