Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 8 Ebrill

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 8 Ebrill

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:287,889(Cyfanswm ddoe: 3,612)

 

Grwpiau Blaenoriaeth Allweddol 1-4

 • Staff cartrefi gofal: 4,332 (Dos 1) 3,790 (Dos 2)
 • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,178 (Dos 1) 1,810 (Dos 2)
 • 80 a throsodd: 19,135 (Dos 1) 3,593 (Dos 2)
 • Staff gofal iechyd rheng flaen: 26,999 (Dos 1) 22,825 (Dos 2)
 • Staff gofal cymdeithasol: 9,738 (Dos 1) 7,576 (Dos 2)
 • 75-79: 14,142 (Dos 1) 1,996 (Dos 2)
 • 70-74: 20,467 (Dos 1) 16,345 (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 9,654 (Dos 1) 7,424 (Dos 2)

Grwpiau Blaenoriaeth Allweddol 5-7 

 • 65-69: 17,174 (Dos 1) 786 (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 42,399 (Dos 1) 3,850 (Dos 2)
 • 60-64: 13,201 (Dos 1) 3,179 (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (28 Mawrth - 03 Ebrill)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

07 Ebrill 2021, 09:00

 

Achosion: 136

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 37.1 (Cymru: 21.1 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,832

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,044.4

Cyfran bositif: 3.5% (Cymru: 2.2% cyfran bositif)