Back
Diweddariad COVID-19: 30 Mawrth

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 30 Mawrth

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:252,445

 

  • 80 a throsodd: 19,098 (Dos 1) 906 (Dos 2)
  • 75-79: 14,116 (Dos 1) 1,834 (Dos 2)
  • 70-74: 20,354 (Dos 1) 12,787 (Dos 2)
  • 65-69: 17,098 (Dos 1) 689 (Dos 2)
  • 60-64: 13,085 (Dos 1) 1,827 (Dos 2)
  • 55-59: 12,039 (Dos 1) 191 (Dos 2)
  • 50-54: 1,750 (Dos 1) 173 (Dos 2)

 

  • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,162 (Dos 1) 1,701 (Dos 2)
  • Yn glinigol agored i niwed: 9,510 (Dos 1) 6,061 (Dos 2)
  • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 39,433 (Dos 1) 3,072 (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (19 Mawrth - 25 Mawrth)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Mae'r data'n gywir ar:

29 Mawrth 2021, 09:00

 

Achosion: 116

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 31.6 (Cymru: 37.6 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 5,531

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,507.5

Cyfran bositif: 2.1% (Cymru: 2.7% cyfran bositif)