Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 29/03/21

 

26/03/21 - Rhagor o Hybiau a llyfrgelloedd yn agor ar gyfer apwyntiadau yn unig

Bydd rhagor o Hybiau a llyfrgelloedd ar draws y ddinas yn ailagor yr wythnos nesaf, gan gynnig gwasanaethau ar apwyntiad yn unig.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26209.html

 

25/03/21 - Diweddariad ar gasgliadau Gwastraff

Erbyn hyn, mae'r newidiadau i'r trefniadau ar gyfer casgliadau gwastraff yn dechrau cael eu mewnosod ac mae bron yr holl wastraff cyffredinol, bagiau gwyrdd a gwastraff bwyd yn cael ei gasglu ar y diwrnod casglu a amserlennir.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26199.html

 

26/03/21 - Dyddiaduron ‘Diff Un Flwyddyn yn Ddiweddarach: Ffilm fer yn dangos hanesion o fywyd dan glo

Mae profiadau ac emosiynau plant yng Nghaerdydd yn ystod y cyfnod clo cyntaf oherwydd y coronafeirws wedi cael eu cofnodi mewn ffilm fer.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26204.html

 

25/03/21 - Canolfan Brechu Torfol y Bae yn agor ei drysau

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi agor pedwaredd Canolfan Brechu Torfol heddiw yn rhan o'i raglen Brechu Torfol i ddiogelu ei phoblogaeth oedolion rhag Covid-19 cyn gynted â phosibl.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26197.html

 

25/03/21 - Lansio llwybrau stori awyr agored newydd sy'n Ystyriol o Blant ar draws y ddinas

Lansio llwybrau stori awyr agored newydd sy'n Ystyriol o Blant ar draws y ddinas

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26189.html

 

24/03/21 - Mae amser i gwblhau Cyfrifiad 2021 o hyd

Roedd Diwrnod y Cyfrifiad y penwythnos diwethaf, ond mae'n hanfodol bod y rhai nad ydynt wedi'i gwblhau eto yn gwneud hynny cyn gynted â phosibl.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26179.html

 

23/03/21 - Cyngor teithio i gyrraedd Canolfan Frechu Dorfol Bayside yn Grangetown

Bydd y Ganolfan Frechu Dorfol Bayside newydd a adeiladwyd ar hen safle Toys R Us yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol yn agor ddydd Iau 25 Mawrth, a bydd yn gwasanaethu trigolion sy'n byw yng Nghaerdydd a dwyrain y Fro.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26172.html

 

23/03/21 - Ymgynghoriad cyhoeddus ar Feicffordd 4.2 yn dechrau heddiw

Mae gan Gyngor Caerdydd gynlluniau uchelgeisiol i wella llwybrau teithio llesol ar gyfer pob oedran a gallu. Mae hyn yn rhan o uchelgais y cyngor i wella ansawdd aer, lleihau allyriadau carbon, mynd i'r afael â thagfeydd a gwella

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/26169.html