Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 24 Mawrth

24/03/21

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd a diweddariad ar gasgliadau gwastraff.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 24 Mawrth

 

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:222,747(Cyfanswm ddoe:3,734)

 

Grwpiau Blaenoriaeth Allweddol 1-4

 • Staff cartrefi gofal: 4,266 (Dos 1) 3,565 (Dos 2)
 • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,145 (Dos 1) 1,555(Dos 2)
 • 80 a throsodd: 19,062 (Dos 1) 508(Dos 2)
 • Staff gofal iechyd rheng flaen:25,732(Dos 1) 21,240(Dos 2)
 • Staff gofal cymdeithasol: 9,120 (Dos 1) 6,599 (Dos 2)
 • 75-79: 14,093 (Dos 1)1,653  (Dos 2)
 • 70-74: 20,291 (Dos 1) 8,681 (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed:9,410 (Dos 1) 4,757(Dos 2)

 

Grwpiau Blaenoriaeth Allweddol 5-7 

 • 65-69: 16,998 (Dos 1) 557 (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 33,514 (Dos 1) 2,394 (Dos 2)
 • 60-64: 12,904 (Dos 1) 1,071 (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser


Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod ( 13 Mawrth -19Mawrth)

 

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Mae'r data'n gywir ar:

23Mawrth 2021, 09:00

 

Achosion: 122

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 33.3 (Cymru:40.5achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi:4,969

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,354.3 

Cyfran bositif: 2.5% (Cymru:3.3%cyfran bositif)

Diweddariad ar gasgliadau gwastraff

 

Erbyn hyn, mae'r newidiadau i'r trefniadau ar gyfer casgliadau gwastraff yn dechrau cael eu mewnosod ac mae bron yr holl wastraff cyffredinol, bagiau gwyrdd a gwastraff bwyd yn cael ei gasglu ar y diwrnod casglu a amserlennir. Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae gennym 22 o yrywyr yn absennol oherwydd salwch, ac mae rhai'n hunanwachod, ac o ganlyniad rydym wedi penderfynu dargyfeirio rhai criwiau i ffwrdd o gasgliadau gwastraff yr ardd, sy'n golygu y caiff casgliadau gwastraff yr ardd eu hoedi. Gadewch eich gwastraff gardd allan i'w gasglu a byddwn yn dal i fyny cyn gynted ag y bo modd. Hefyd bu rhywfaint o oedi gyda chasgliadau swmpus a chasgliadau hylendid ac eto gofynnwn eich bod yn gadael y gwastraff hwn allan i'w gasglu.Diolch am eich amynedd ac am ddeall.