Back
Diweddariad COVID-19: 22 Mawrth

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 22 Mawrth

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:219,008(Cyfanswm ddoe: 3,797)

 

Grwpiau Blaenoriaeth Allweddol 1-4

 • Staff cartrefi gofal: 4,255 (Dos 1) 3,508 (Dos 2)
 • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,141 (Dos 1) 1,479 (Dos 2)
 • 80 a throsodd: 19,059 (Dos 1) 498 (Dos 2)
 • Staff gofal iechyd rheng flaen: 25,644 (Dos 1) 20,965 (Dos 2)
 • Staff gofal cymdeithasol: 9,078 (Dos 1) 6,434 (Dos 2)
 • 75-79: 14,093 (Dos 1) 1,574 (Dos 2)
 • 70-74: 20,283 (Dos 1) 8,209 (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 9,403 (Dos 1) 4,498 (Dos 2)

Grwpiau Blaenoriaeth Allweddol 5-7 

 • 65-69: 16,992 (Dos 1) 533 (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 31,696 (Dos 1) 2,281 (Dos 2)
 • 60-64: 12,876 (Dos 1) 994 (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (11 Mawrth - 17 Mawrth)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Mae'r data'n gywir ar:

21 Mawrth 2021, 09:00

 

Achosion: 114

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 31.1 (Cymru: 41.8 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 4,825

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,315.1

Cyfran bositif: 2.4% (Cymru: 3.5% cyfran bositif)