Back
Diweddariad COVID-19: 15 Mawrth

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 15 Mawrth

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:191,394(Cyfanswm ddoe: 3,150)

Grwpiau Blaenoriaeth Allweddol 1-4

 • Staff cartrefi gofal: 4,191 (Dos 1) 2,917 (Dos 2)
 • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,129 (Dos 1) 920 (Dos 2)
 • 80 a throsodd: 19,018 (Dos 1) 301 (Dos 2)
 • Staff gofal iechyd rheng flaen: 24,904 (Dos 1) 18,436 (Dos 2)
 • Staff gofal cymdeithasol: 8,662 (Dos 1) 5,370 (Dos 2)
 • 75-79: 14,053 (Dos 1) 842 (Dos 2)
 • 70-74: 20,203 (Dos 1) 5,193 (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 9,298 (Dos 1) 2,499 (Dos 2)

Grwpiau Blaenoriaeth Allweddol 5-7 

 • 65-69: 16,433 (Dos 1) 272 (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 22,611 (Dos 1) 1,502 (Dos 2)
 • 60-64: 9,401 (Dos 1) 249 (Dos 2)

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (04 Mawrth - 10 Mawrth)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

14 Mawrth 2021, 09:00

Achosion: 112

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 30.5 (Cymru: 39.1 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 4,121

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,123.2

Cyfran bositif: 2.7% (Cymru: 3.7% cyfran bositif)