Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 01/03/21

 

24/02/21 - Gwaith adeiladu'n cychwyn ar yr Hyb Lles yn y Maelfa

Mae gwaith wedi cychwyn ar Hyb Lles newydd hirddisgwyliedig yng Nghaerdydd yn dilyn misoedd o gynllunio gan Gyngor Caerdydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Chanolfan Iechyd Llanedern.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25932.html

 

24/02/21 - Llythyr at y Prif Weinidog gan arweinwyr y tair dinas fawr yng Nghymru

Mae arweinwyr tair dinas fwyaf Cymru wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud popeth o fewn ei phwerau i hybu'r economi a diogelu swyddi a bywoliaethau yng Nghaerdydd, Abertawe a Chasnewydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25930.html

 

23/02/21 - 'Muriau gwyrdd' wedi'u gosod ar ddau adeilad yn y ddinas

Mae 'muriau gwyrdd' wedi'u gosod ar ddau adeilad yng Nghaerdydd sy'n eiddo i'r cyngor i wella ansawdd aer a bioamrywiaeth mewn ardaloedd lle nad oes llawer o fannau gwyrdd, os o gwbl.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25925.html

 

23/02/21 - Cynllun sgwteri ysgol i hyrwyddo mwy o gyfleoedd chwarae a theithio llesol i blant yng Nghaerdydd

Bydd Cyngor Caerdydd yn cyflawni mwy na 450 o sgwteri a beiciau cydbwyso i ysgolion a lleoliadau chwarae y mis hwn, gan ddarparu mwy o gyfleoedd chwarae i blant a allai fod wedi colli allan yn ystod COVID-19 wrth gefnogi ysgolion i hyrwyddo teithio lleso

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25919.html