Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 25 Chwefror

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: neges gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ar frechiadau gofalwyr di-dâl; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Aros gartref. Achub bywydau. Diogelu'r GIG. Gyda'n gilydd byddwn yn #CadwCaerdyddynDdiogel

I gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 yng Nghymru, ewch i

www.llyw.cymru/coronafeirws

 

Neges gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ar frechiadau gofalwyr di-dâl

"Rydym bellach wedi derbyn canllawiau'r JCVI ar gyfer gofalwyr di-dâl sy'n gymwys i dderbyn eu brechiad Covid.

"Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd y rhai sydd wedi'u nodi yn dechrau derbyn apwyntiadau drwy'r post ar gyfer un o'n Canolfannau Brechu Torfol.

"Bydd ffurflen ar-lein hefyd ar gael yn gynnar yr wythnos nesaf i gofrestru eich manylion gyda ni fel y gallwn drefnu eich apwyntiad. Byddwn yn rhoi rhif ffôn i unrhyw un a hoffai gael rhywfaint o gymorth i lenwi'r ffurflen. Nid oes angen cysylltu â'r Bwrdd Iechyd, eich Meddyg Teulu na'ch awdurdod lleol ar hyn o bryd.

"Diolch am eich amynedd."

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 25 Chwefror

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn,yn y ddwy ardal awdurdod lleol:135,139.

 

Grwpiau Blaenoriaeth 5-7:

65-69: 10,469

Chyflwr Iechyd Sylfaenol: 5,616

60-64: 6,986

 

Cafwyd y data gan BIPCAF

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (14 Chwefror - 20 Chwefror)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Mae'r data'n gywir ar:

24 Chwefror 2021, 09:00

 

Achosion: 381

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 103.8 (Cymru: 75.4 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,921

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,068.7

Cyfran bositif: 9.7% (Cymru: 6.8% cyfran bositif)