Back
Diweddariad COVID-19: 22 Chwefror

22/02/21

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg, nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd a'r diweddaraf ynghylch gwastraff ac ailgylchu.

 

Aros gartref. Achub bywydau. Diogelu'r GIG. Gyda'n gilydd byddwn yn #CadwCaerdyddynDdiogel

 

I gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 yng Nghymru, ewch i

www.llyw.cymru/coronafeirws

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro -  22 Chwefror

 

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn,yn y ddwy ardal awdurdod lleol:126,289

 

Grwpiau Blaenoriaeth 5-7

65-69: 7,493

Chyflwr Iechyd Sylfaenol: 5,177

60-64: 6,443

Cafwyd y data gan BIPCAF

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod ( 11 Chwefror - 17 Chwefror)

 

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Mae'r data'n gywir ar:

21Chwefror 2021, 09:00

Achosion: 381

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth:103.8  (Cymru:80  achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,861

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,052.3

Cyfran bositif: 9.9% (Cymru:7.4%cyfran bositif)

 

Gwybodaeth am Wastraff ac Ailgylchu

 

Dyddiadau casglu gwastraff ac ailgylchu newydd yn dechrau fory yng Nghreigiau, Sain Ffagan, Radur a Phentre-poeth , Y Tyllgoed, Pentyrch, Felindre, Yr Eglwys Newydd, Gorllewin Y Mynydd Bychan, Trelái a Chaerau.

Gallwch wirio bin a gollwyd ar ein system adrodd newydd ynNi chasglwyd fy sbwriel / ailgylchu yr wythnos hon (cardiff.gov.uk)

Byddwch yn gallu gweld yr holl fathau o finiau/bagiau y trefnwyd eu casglu y diwrnod hwnnw, neu unrhyw rai sydd eisoes wedi'u casglu, os yw eich diwrnod casglu wedi mynd heibio.