Back
Diweddariad COVID-19: 16 Chwefror

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Aros gartref. Achub bywydau. Diogelu'r GIG. Gyda'n gilydd byddwn yn #CadwCaerdyddynDdiogel

I gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 yng Nghymru, ewch i

www.llyw.cymru/coronafeirws

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 16 Chwefror

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn,yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  114,012.

 

Grwpiau Blaenoriaeth:

Staff cartrefi gofal: 4,243

Preswylwyr cartrefi gofal: 1,828

80 oed a hŷn: 18,752

Staff gofal iechyd: 23,177

Staff Gofal Cymdeithasol: 7,588

75-79: 13,536

70-74: 19,648

Eithriadol o agored i niwed yn glinigol: 8,909

Grwpiau eraill o fewn grwpiau blaenoriaeth y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (e.e. 65-69): 16,331

 

Cafwyd y data gan BIPCAF

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (05 Chwefror - 11 Chwefror)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Mae'r data'n gywir ar:

15 Chwefror 2021, 09:00

 

Achosion: 397

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 100.0 (Cymru: 88.2 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,977

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,083.9

Cyfran bositif: 9.2% (Cymru: 8.2% cyfran bositif)