Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 15/02/21

 

11/02/21 - Gosod system goleuadau ‘Colour Kinetics' newydd yng Nghastell Caerdydd

Mae system goleuadau lliwgar newydd wedi'i gosod yng Nghastell Caerdydd yn rhan o gynlluniau i wella'r strydlun, i leihau'r ynni a ddefnyddir a'r gost, ac i helpu i greu mwy o incwm.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25836.html

 

11/02/21 - Maes parcio ym Mharc Cefn Onn i'w gyfyngu i ddeiliaid Bathodyn Glas yn unig

Maes parcio ym Mharc Cefn Onn i'w gyfyngu i ddeiliaid Bathodyn Glas yn unig o'r penwythnos hwn

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25832.html

 

11/02/21 - Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC): Arolygiad o Wasanaethau Cymdeithasol Cyngor Caerdydd

Mae adroddiad wedi'i gyhoeddi am yr arolygiad diweddar o Wasanaethau Cymdeithasol Cyngor Caerdydd a gynhaliwyd gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25827.html

 

11/02/21 - Penodi cyn-ddisgyblion Ysgol Uwchradd Fitzalan yn brentisiaid ar gyfer ysgol newydd: Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

Mae dau gyn-ddisgybl o Ysgol Uwchradd Fitzalan wedi sicrhau cyflogaeth gyda Kier, y contractwr a ddewiswyd i gyflwyno'r ysgol newydd sbon a fydd yn cymryd lle Ysgol Uwchradd Fitzalan bresennol, yn ardal Treganna'r ddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25825.html

 

10/02/21 - Buddsoddi yn Llyfrgell Rhiwbeina

Mae cynlluniau i fuddsoddi yn Llyfrgell Rhiwbeina er mwyn ddarparu gwasanaethau ychwanegol a gwell i'r gymuned wedi'u dadlennu.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25812.html

 

09/02/21 - Y Cyngor yn ceisio landlordiaid i wella mynediad at gartrefi rhent preifat

Mae cynllun peilot newydd i sicrhau gwell mynediad at dai fforddiadwy ac o ansawdd da tymor hwy yn y sector rhent preifat ar y gweill yng Nghaerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25806.html