Back
Diweddariad COVID-19: 9 Chwefror

09/02/21

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Aros gartref. Achub bywydau. Diogelu'r GIG. Gyda'n gilydd byddwn yn #CadwCaerdyddynDdiogel

 

I gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 yng Nghymru, ewch i

www.llyw.cymru/coronafeirws

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro -  Chwefror

 

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn,yn y ddwy ardal awdurdod lleol:87,990

 

Grwpiau Blaenoriaeth:

Staff cartrefi gofal:4,353

Preswylwyr cartrefi gofal:1,777

80 oed a hŷn:17,853

Staff gofal iechyd:22,014

Staff Gofal Cymdeithasol:7,475

75-79:10,693

70-74:10,899

Eithriadol o agored i niwed yn glinigol:6,873

Grwpiau eraill o fewn grwpiau blaenoriaeth y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (e.e. 65-69):6,053

 

Mae rhagor o wybodaeth am y rhaglen frechu yng Nghaerdydd arwefan Cyngor Caerdydd.

Cafwyd y data gan BIPCAF

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (29Ionawr -4Chwefror)

 

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Mae'r data'n gywir ar:

8Chwefror 2021, 09:00

Achosion:366

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth:99.8  (Cymru:114.3achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi:4,163

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth:1,134.6

Cyfran bositif:8.8% (Cymru:9.5% cyfran bositif)