Back
Diweddariad COVID-19: 27 Ionawr

Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: niferoedd achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (16 Ionawr - 22 Ionawr); a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro Morgannwg.

Aros gartref. Achub bywydau. Diogelu'r GIG. Gyda'n gilydd byddwn yn #CadwCaerdyddynDdiogel

I gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 yng Nghymru, ewch i  www.llyw.cymru/coronafeirws

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (16 Ionawr - 22 Ionawr)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

(https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary) 

 

Mae'r data'n gywir ar:

26 Ionawr 2021, 09:00

 

Achosion: 730

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 199.0 (Cymru: 203.8 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 4,626

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,260.8

Cyfran bositif: 15.8% (Cymru: 14.2% cyfran bositif)

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro - 26 Ionawr 2021

Hyd yn hyn mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi rhoi cyfanswm o47,897brechiad.

 

Y grwpiau blaenoriaeth yw:

Staff Cartrefi Gofal: 2,311

Preswylwyr Cartrefi Gofal: 1,512

80 oed ac yn hŷn: 9,923

Staff Gofal Iechyd: 18,032

Staff Gofal Cymdeithasol: 4,538

75-79, 70-74, eithriadol o agored i niwed yn glinigol: 11,581

 

Mae rhagor o wybodaeth am y rhaglen frechu yng Nghaerdydd ar  wefan Cyngor Caerdydd.

Cafwyd y data gan BIPCAF