Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 11/01/21

 

15/01/21 - Diweddariad ar gasgliadau gwastraff gardd a choed Nadolig - Dydd Gwener, 15 Ionawr

Yn dilyn ein gwaith i gael gwared ar ailgylchu a gwastraff gardd rydym am roi gwybod i breswylwyr bod ôl-groniad o finiau gwastraff gardd a choed Nadolig nad ydym wedi gallu eu clirio o hyd.

Darllewnwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25637.html

 

15/01/21 - Cynnydd Caerdydd tua chael ei chydnabod yn fyd eang fel Dinas sy'n Dda i Blant Unicef

Disgrifir y cynnydd y mae Caerdydd wedi ei wneud wrth weithio tua dod yn Ddinas sy'n Dda i Blant Unicef a gydnabyddir yn fyd-eang mewn adroddiad i Gabinet Cyngor Caerdydd yn ei gyfarfod ar Dydd Iau 21 Ionawr.

Darllewnwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25632.html

 

15/01/21 - Ymateb gweithiwr allweddol

Mae Caerdydd yn cymhwyso diffiniad Gweithiwr Allweddol Llywodraeth Cymru, fodd bynnag, mae'r ddarpariaeth ym mhob ysgol yn dibynnu ar lefelau staffio a gallu ysgolion. Mae angen i blant rhieni mewn gwasanaethau golau glas rheng flaen, y GIG, gweithwyr a gofal cymdeithasol gael eu blaenoriaethu i helpu'r frwydr yn erbyn Covid-19.

Darllewnwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25630.html

 

14/01/21 - Diweddariad gan yr Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd, y Cynghorydd Michael Michael, ar gasglia

"Roeddwn am roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am sut hwyl y mae ein timau gwastraff yn ei chael wrth waredu unrhyw wastraff Nadolig sy'n weddill o strydoedd y ddinas, ac am achub ar y cyfle hwn i ddiolch i'r cyhoedd eto am eu hamynedd parhaus.

Darllewnwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25625.html

 

14/01/21 - Dewis i deuluoedd sy'n derbyn Prydau Ysgol Am Ddim

Yng Nghaerdydd, tra bod ysgolion ar gau oherwydd COVID-19 ac yn ystod gwyliau'r ysgol, anfonir taleb y gellir ei lawrlwytho at rieni a gofalwyr plant sy'n derbyn Prydau Ysgol am Ddim.

Darllewnwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25622.html

 

13/01/21 - Sam Warburton am godi £500,000 i Gartref Cŵn Caerdydd

Mae'r chwaraewr rygbi penigamp o Gymru, Sam Warburton, wedi ennill llawer o deitlau yn ystod ei yrfa - y Gamp Lawn, y Chwe Gwlad, capten ieuangaf erioed Cwpan y Byd - a nawr ei fod wedi ymddeol, Cennad Cartref Cŵn Caerdydd.

Darllewnwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25620.html

 

10/01/21 - Y wybodaeth ddiweddaraf am gasgliadau Gwastraff

Mae ein timau wedi bod yn gweithio dros y penwythnos i glirio strydoedd o ddeunyddiau ailgylchu olaf y Nadolig, ac rydym am ddiolch i chi am eich amynedd.

Darllewnwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25587.html