Back
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 12 Ionawr

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion COVID-19 presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; diweddariad statws brechu; a dewis i deuluoedd sy'n derbyn Prydau Ysgol Am Ddim.

Aros gartref

Achub bywydau

Diogelu'r GIG

Arhoswch gartref I achub bywydau a #CadwchGaerdyddYnDdiogel

I gael y diweddaraf am COVID-19 yng Nghymru ewch i  www.llyw.cymru/coronafeirws

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (01 Ionawr - 07 Ionawr)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

(https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary) 

Mae'r data'n gywir ar:

11 Ionawr 2021, 09:00

Achosion: 1,344

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 366.3 (Cymru: 403.5 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 6,532

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,780.3

Cyfran bositif: 20.6% (Cymru: 20.6% cyfran bositif)

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro - 12 Ionawr 2021

Hyd yn hyn mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi rhoi cyfanswm o 13,577 brechiad.

Mae rhagor o wybodaeth am y rhaglen frechu yng Nghaerdydd ar  wefan Cyngor Caerdydd.

Cafwyd y data gan BIPCAF

 

Dewis i deuluoedd sy'n derbyn Prydau Ysgol Am Ddim

Yng Nghaerdydd, tra bod ysgolion ar gau oherwydd COVID-19 ac yn ystod gwyliau'r ysgol, anfonir taleb y gellir ei lawrlwytho gwerth £19.50 y plentyn fesul wythnos at rieni a gofalwyr plant sy'n derbyn Prydau Ysgol am Ddim.

Gellir gwario'r taleb bellach mewn saith archfarchnad wahanol gan gynnwys Aldi, Asda, Iceland, Morrisons, Tesco, Sainbury's a Waitrose ac mae'n rhoi'r hyblygrwydd i rieni a gofalwyr brynu bwyd eu plentyn o archfarchnad o'u dewis.

Ers dechrau'r pandemig, mae ein tîm ymroddedig wedi gweithio'n galed i sicrhau bod mwy na 13,000 o deuluoedd â phlant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn parhau i dderbyn darpariaeth prydau hanfodol.

Mae hyn wedi cynnwys datblygu system dalu BACS newydd, cynllun talebau archfarchnad newydd ac ar ddechrau'r cyfnod cloi, darparu 45,000 o becynnau bwyd yn llwyddiannus.