Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 11/01/21

 

08/01/21 - Diweddariad gan yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, Strydoedd Glân ac Ailgylchu, y Cynghorydd Michael Michael

"Yn dilyn ein post diweddar ar gasgliadau Gwastraff ac Ailgylchu, rydym eisiau rhoi diweddariad pellach i drigolion ar wasanaethau.

Darllewnwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25581.html

 

08/01/21 - Caerdydd yn parhau i fynd i'r afael ag amddifadedd digidol

Mae Cyngor Caerdydd yn parhau â'i waith i fynd i'r afael â'r mater o amddifadedd digidol a thros yr ychydig wythnosau nesaf caiff 2,340 arall o ddyfeisiau Chromebook eu dosbarthu i ysgolion er mwyn helpu i ddarparu dysgu ar-lein ac o bell, tra bod ysgoli

Darllewnwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25579.html

 

08/01/21 - Y cyhoedd yn cael eu hannog i gymryd rhan yn ymgynghoriad Cyllideb Cyngor Caerdydd

Mae angen i Gyngor Caerdydd ddod o hyd i £16.4m i fantoli'r cyfrifon yn 2021/22 a gofynnir i drigolion y ddinas am eu barn ar flaenoriaethau'r cyngor ar gyfer pennu ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Darllewnwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25577.html

 

08/01/21 - Cau'r Man Troi ar ben Ffordd Churchill hyd at Stryd Ogleddol Edward

Bydd rhan ogleddol Ffordd Churchill ar gau ddydd Llun 11 Ionawr am hyd at dair wythnos fel y gellir cynnal asesiadau ymchwilio tir o dan y ffordd, fel rhan o'r cynllun arfaethedig i ailagor camlas gyflenwi'r dociau.

Darllewnwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25575.html

 

06/01/21 - Diweddariad ar Gasglu Gwastraff

Mae'r Cyngor yn gweithio'n galed ar hyn o bryd i waredu'r swm enfawr o wastraff ailgylchu ychwanegol sydd wedi ei greu dros gyfnod y Nadolig ac rydym am ymddiheuro wrth drigolion am unrhyw anghyfleustra.

Darllewnwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25564.html