Back
Diweddariad COVID-19: 7 Ionawr

Mae nifer yr achosion o COVID-19 yng Nghaerdydd yn parhau yn hynod uchel, ac mae Cymru yn parhau i od ar Lefel Rhybudd 4.

Aros gartref, achub bywydau, diogelu'r GIG.

Arhoswch gartref I achub bywydau a #CadwchGaerdyddYnDdiogel

I gael y diweddaraf am COVID-19 yng Nghymru ewch iwww.llyw.cymru/coronafeirws

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (27 Rhagfyr - 02 Ionawr)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

(https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary) 

Mae'r data'n gywir ar:

6 Ionawr 2021, 09:00

Achosion: 1,726

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 470.4 (Cymru: 486.5 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 7,016

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,912.2

Cyfran bositif: 24.6% (Cymru: 24.3% cyfran bositif)