Back
Diweddariad COVID-19: 24 Rhagfyr

Dyma ddiweddariad olaf yr wythnos, a bydd y diweddariad nesaf ddydd Mawrth 29 Rhagfyr. Nadolig Llawen, cadwch yn ddiogel.

Mae achosion o COVID-19 yng Nghaerdydd yn parhau i gynyddu. Dilynwch y rheolau, arafwch y lledaeniad, #CadwchGaerdyddYnDdiogel

https://llyw.cymru/coronafeirws

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (13 Rhagfyr - 19 Rhagfyr)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae'r data'n gywir ar:

23 Rhagfyr

 

Achosion: 2,574

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 701.5 (Cymru: 619.7 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 12,264

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 3,342.6

Cyfran bositif: 21.0% (Cymru: 22.2% cyfran bositif)

 

Prifysgol Caerdydd - Nifer yr achosion o COVID-19:

https://www.cardiff.ac.uk/cy/coronavirus/covid-19-case-numbers

Prifysgol De Cymru - Nifer yr achosion o COVID-19:

https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/amdanom/newyddion/trosolwg-coronafeirws/