Back
Diweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd: 21 Rhagfyr
Mae Caerdydd a Chymru dan gyfyngiadau symud Lefel 4 i atal y cyfraddau heintio rhag codi a'r GIG rhag cael ei lethu.

#CadwnDdiogel #AchubyGIG Gwiriwch sut mae'r rheolau cloi diweddaraf yn effeithio arnoch chi yma: https://llyw.cymru/coronafeirws

 

 

Achosion a Phrofion Caerdydd – Data 7 Diwrnod (10 Rhag - 26 Rhag)

 

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae'r data'n gywir ar:

20 Rhagfyr 2020

 

Achosion: 2,487

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 677.8 (Cymru: 628.2 achos i bob 100,000 o'r boblogaeth)

Digwyddiadau profi: 11,472

Profi fesul 100,000 o'r boblogaeth 3,126.7

Cyfran bositif: 21.7% (Cymru: cyfran bositif o 22.7%)

 

Prifysgol Caerdydd – Rhifau Achosion COVID-19:

https://www.cardiff.ac.uk/coronavirus/covid-19-case-numbers

 

Prifysgol De Cymru – Rhifau Achosion COVID-19:

https://www.southwales.ac.uk/news/coronavirus-overview/