Back
Dug a Duges Caergrawnt yn dod i Gastell Caerdydd

 08/12/20

Bydd myfyrwyr o dair prifysgol yn Ne Cymru yn cwrdd â Dug a Duges Caergrawnt yng Nghastell Caerdydd y bore yma.

 

Yn rhan o daith 48 awr, mae Dug a Duges Caergrawnt wedi dod i Gaerdydd i gwrdd â myfyrwyr prifysgol lleol i glywed am rai o'r heriau maen nhw wedi'u hwynebu yn ystod y pandemig gan ganolbwyntio'n benodol ar iechyd meddwl.  

 

Bydd myfyrwyr o Brifysgol Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru'n cwrdd â'r ddau i drafod eu profiadau'n ystod pandemig COVID-19 a sut mae'r prifysgolion ac undebau myfyrwyr wedi'u cefnogi gyda'u hiechyd meddwl, mewn blwyddyn heriol iawn.

 

Cyfarfu'r Dug â'r Dduges grwpiau o fyfyrwyr i fwynhau hwyl yr ŵyl yn y castell gan gadw pellter cymdeithasol, tra'n mwynhau perfformiad gan ‘Samba Galez', band samba hynaf Cymru, sydd wedi cael eu cefnogi'n ystod y pandemig drwy Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth y DU.