Back
Cyfnod Nadolig Caerdydd - Edrych yn ôl ar #GweithioDrosGaerdydd

01/12/20 

Mae mis Mawrth 2020 yn teimlo fel amser maith yn ôl, ac er bod edrych yn ôl ar eleni yn anodd mewn sawl ffordd, mae mis Rhagfyr i lawer yn dal i fod yn gyfle i fyfyrio. 

Drwy'r holl drawma, colled, trybini ac ansicrwydd a ddaeth yn sgil pandemig y coronafeirws, mae'r gorau o Gaerdydd i'w weld o hyd gyda thrigolion yn cyd-dynnu i wneud eu gorau dros eu teuluoedd a'r ddinas.

Rydyn ninnau wedi gwneud ein gorau glas i chwarae ein rhan hefyd, gyda thimau o bob rhan o'r cyngor yn dod at ei gilydd, yn ymgymryd â rolau newydd, #GweithioDrosGaerdydd #GweithioDrosochChi mewn ymgais i ddelio ag effeithiau COVID-19 ar y ddinas.

Ers dechrau'r cyfnod cloi cyntaf ym mis Mawrth, rydym wedi rhannu mwy na 200 o straeon o'r rheng flaen, gan gipio rhywfaint o'r gwaith y mae Cyngor Caerdydd wedi'i wneud ers i'r pandemig gyrraedd.

Mae'r ymateb i'r straeon hynny wedi bod yn anhygoel, felly drwy gydol y mis hwn, wrth i ni baratoi i ffarwelio â 2020, roeddem yn meddwl y byddem yn edrych yn ôl ac yn rhannu rhai o'r straeon hynny a welodd gymunedau a thimau'r cyngor yn cyd-dynnu yn y frwydr yn erbyn COVID-19.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau eu gweld eto, ond yn bennaf oll, dyma ein ffordd o ddweud diolch i bob un ohonoch a ymunodd ac a gymerodd amser allan o'ch bywydau prysur i anfon negeseuon o gefnogaeth yn gysylltiedig â'r straeon hyn.

#CyfnodNadoligCaerdydd